Виховна робота

  На сторінці з навчально-виховної роботи Ви можете ознайомитись із життям нашого ліцею за такими напрямками: гурткова робота, робота з батьками, учнівське самоврядування, соціально-психологічна служба та іншими новинами ДНЗ “Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей”

Виховна робота здійснюється за Положенням про організацію і проведення виховної роботи у ЗП(ПТ)О, планом роботи на навчальний рік та іншими нормативно-правовими документами.

 Головною метою виховної роботи є формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, людини з притаманними їй особистісними рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками і поведінкою, спрямованими на саморозвиток і самовдосконалення.

Процес виховання здобувачів освіти нашого ліцею – це система, яка поєднує в собі національно – патріотичне, професійне, правове, естетичне та моральне виховання; зв’язок планування, організації та аналізу виховної роботи; взаємодію учнівського та педагогічного колективів.

Здобувачі освіти ліцею – активні учасники гуртків, клубів за інтересами. В навчальному закладі працюють дискусійний,  лекторські групи з пропаганди здорового способу життя.

Педагогічний колектив працює над реалізацією таких напрямків виховної роботи:

·   створення умов для зміцнення здоров’я здобувачів освіти, ведення ними здорового способу життя, застосування народних традицій;

·   плекання в здобувачів освіти історичної пам’яті, національної свідомості та самосвідомості, гідності й гордості;

· виховання в здобувачів освіти високих моральних якостей, етичних, духовних цінностей, принципів народної і загальнолюдської моралі, милосердя;

· формування в здобувачів освіти патріотизму, високої громадянськості, широкого політичного кругозору;

            участь їх у громадській діяльності, політичному житті, зміцненні української держави;

·  виховання високої правосвідомості, правової культури студентів, формування поваги до Конституції України;

· формування в учнів економічної, екологічної художньо-естетичної культури, готовності пізнавати і засвоювати естетично-духовні скарби рідного та інших народів;

·  виховання працелюбності, пошани до професійної праці, поваги до фізичної та розумової праці, активної і творчої трудової діяльності, формування професійної майстерності