Втрата

        Втрата є однією з основних причин виникнення життєвих криз
особистості. Почуття втрати – це глибоке та сильне страждання, викликане
різноманітними стресоутворюючими факторами.
Емоційною реакцією на втрату є поєднання душевного болю, смутку,
гніву, безпорадності, почуття вини та розпачу.
Переживання втрати проявляється у динаміці психічного стану в
послідовній, стадійній зміні його рівнів.

    Існує типова послідовність стадій переживання втрати: шок-
переживання-прийняття. Однак це не обов’язкове слідування однієї стадії за

іншою: вони можуть перекривати одна одну.
У психології існує поняття чистої (втрата людини, з якою були близькі,
добрі стосунки) і складної втрати (якщо із людиної стосунки були не
прості). Чиста втрата переживається легше, ніж складна, де людина пережива
різноманітну палітру почуттів.
Втрата може бути тимчасовою або постійною, реальною або уявною,
фізичною або психологічною.