Про мене

Безкубська Ірина Анатоліївна

Посада : соціальний педагог.

Освіта : вища.

Рівненський інститут слов’янознавства

Київського славістичного університету.

Соціальний педагог – це фахівець з виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови для розвитку і соціалізації особистості; це фахівець, який зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності; посередник між особистістю і соціумом, який розуміє дитину, знає її вікові та індивідуальні особливості.

Основними завданнями соціального педагога є :

 • забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального,морального здоров’я особистості;
 • формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки;
 • створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей людини, його позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності, попередження тупикових ситуацій в особистісному розвитку;
 • надання комплексної соціально-педагогічної допомоги і підтримки;
 • створення комфортного, гуманізованого виховного простору в мікросоціумі.

Мета діяльності соціального педагога:

Створення сприятливих умов для особистісного розвитку людини (фізичного, соціального, духовно-морального, інтелектуального), надання комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист людини у її життєвому просторі.

Напрями роботи соціального педагога:

 1. Психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу.
 2. Робота з внутрішньо-переміщеними учнями, їхніми батьками та членами родини в адаптації до нових умов проживання і навчання, дітьми і сім’ями учасників бойових дій.
 3. Робота з постраждалими від війни.
 4. Виявлення сімей та окремих учасників освітнього процесу, які потребують соціального захисту.
 5. Захист прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства.
 6. Встановлення та розв’язання труднощів та конфліктів, що виникають у навчальній та позанавчальній сфері, в сім’ї та ін.
 7. Співпраця з громадськими та державними організаціями.
 8. Надання допомоги батькам та опікунам в сімейному вихованні.
 9. Соціально-педагогічний супровід діяльності педагогічного колективу.
 10. Оптимізація роботи з дітьми “групи ризику.
 11. Активізація просвітницької роботи з батьками.